Om oss

Alltid ur kundens synvinkel

Vår uppgift är att underlätta arbetsdagen för våra kunder. Vi rekommenderar marknadsföringsåtgärder med kundens bästa i åtanke. Det vore förstås lätt att alltid föreslå många och dyra åtgärder, men det är kortsiktigt tänkande. Vi vill att åtgärderna ger resultat i den takt som kundföretaget kan leverera och växa. Tack vare vår breda tjänstepalett och stora underleverantörsnätverk kan vi erbjuda våra kunder så gott som alla tjänster inom marknadskommunikation. Våra egna kärnområden är grafiska tjänster, programmering, web-lösningar, mobila applikationer och konsultering.

Vi har alltid rum för kundförhållanden som är till nytta för båda parter.
Välkommen!

Tom Svenfelt
verkställande direktör