Forbergs tryckeri

Forbergs tryckeri, uppgradering av grafisk profil

Forbergs tryckeri bytte ägare. Detta ville man uppmärksamma även genom att byta grafisk identitet. Formen på den gamla logon bibehölls men kulörerna byttes helt och hållet. Dessutom lade vi till ett grafiskt element i form av en "blomma".