Logoplanering

Logoplanering

Att planera logo och grafisk profil kan gå på fem minuter eller upp till fem månader. Det är inte alltid ändamålsenligt att byta logo helt, även en uppgradering av befintlig profil kan vara på sin plats.