NoSwing logo

NoSwing logo

När en travers körs horisontellt uppstår gungningar. NoSwing löser detta problem genom att ständigt justera traversens frekvensomvandlare. Tack vare NoSwing gungar inte kroken. Där av kroken i logo designen.