Stadshotellets nya sidor

Stadshotellets nya sidor

Vi gjorde helt nya sidor åt Stadshotellet i Jakobstad. Sidorna är responsiva och ändrar utseende beroende på vilken skärmstorlek du har. Nu kan du boka rum eller kolla lunchmenyn enkelt med din mobiltelefon!

Sidornas utseende planerades av  Viktor Enbacka.

Bekanta dig med sidorna på adressen www.cfhotel.fi