Tjänster

Heltäckande tjänster

Hemsidor | Grafiska tjänster | Appar | Fotografering

 

Hemsidor och webshop

Vi gör dina hemsidor som du vill ha dem. Vi använder huvudsakligen ett program för hantering av innehåll (CMS), som ger dig möjlighet att uppdatera sidorna när du själv vill. Behöver du en webshop, inga problem, vi fixar den.
Läs mer

Grafiska tjänster

Vi planerar och verkställer olika trycksaker och annonser. Vi sköter om din trycksak från början till slut, från planering till tryck, ja till och med postningar. Vi har specialiserat oss på fotografering av livsmedel, även annan fotografering lyckas, endera av oss eller vår underleverantör.
Läs mer

Applikationer för mobiler, alltså APPAR!

Vi gör nu appar för flera mobila plattformer (iOS, Android, Windows).
Läs mer

Fotografering

Vi har specialiserat oss på fotografering av mat, men också annat kan komma på fråga
Läs mer